9 12 2008

Inscripcions obertes


Si vols fer-te soci de la JAM, ara és el moment!

Només has de descarregar-te la butlleta d’inscripció que tens a continuació i enviar-la omplerta a jam.informacio@gmail.com. Una vegada hagis fet el pagament (10 euros/any), seràs soci de la JAM per tot l’any 2009.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ JAM

Benvinguts!

Anuncis
1 12 2008

Membres de la JAM

Si ets membre de la JAM, accedeix a l’espai intern per veure tota la informació relativa a les activitats que es van fent. Hauràs d’introduir la contrassenya que et vam donar al moment en que et vas fer soci.
Si encara no ets membre de la JAM i vols ser-ho, omple la butlleta d’inscripció següent i retorna-la omplerta a jam.informacio@gmail.com.

Qualsevol dubte, sugeriment o comentari, escriu-nos a jam.informació@gmail.com

Règim Intern

1 12 2008

Com ens organitzem? Elements de la nostra organització:

1. Les Comissions. Aquest és l’òrgan executiu de l’associació. Les comissions estan formades per socis que tenen la iniciativa de dur a terme un projecte. Aquest s’ha de presentar per escrit i ser aprovat per mail. En aquest s’ha de convidar als socis a formar-ne part. Les comissions tenen el dret de demanar subvencions en nom de la JAM, però aquestes no tenen un compte corrent propi i els diners que sobren de les financiació van al compte corrent de la JAM. Les comissions tenen un cap de comunicació que té el deure de penjar a la web un breu resum de les reunions que la comissió va duent a terme, així com informar de les decisions importants. Totes les actes de les comissions s’han d’enviar la Junta Directiva perquè passin a formar part dels documents de l’associació que s’arxiven des de Secretaria. Qualsevol soci pot demanar veure les actes de les reunions, així com informar a través del mail d’alguna irregularitat o discrepància de pes. En aquest cas es convocaria una reunió extraordinària de l’Assemblea.

2. Els socis. Són tots aquells interessats a ser-ho. S’és soci a través de la inscripció a la JAM i la quota és de 10 euros anuals. Els socis tenen com a primer punt d’aproximació a l’associació l’espai web. En aquest s’informa d’activitats d’interés i s’estableix un contacte amb altres musicòlegs i projectes que s’estan duent a terme. En segon lloc, els socis poden accedir a un espai web restringit en el qual s’hi pengen els resums de les actes de les reunions que estan duent a terme les Comissions on, a part d’informar de tot allò que s’està organitzant, també es fan crides a la participació. Els socis reben periòdicament e-mails de la JAM informant d’activitats i decisions internes d’interès. Els socis són responsables de la salut i activitat de l’associació.

3. La Junta Directiva. Formada pel president, persona que representa l’associació, que ha de tenir disponibilitat per a firmar i fer tràmits burocràtics i que és encarregat cada any de redactar una memòria de les activitats dutes a terme; la secretària, que s’encarrega de tenir al dia els e-mails que van a l’associació i arxivar totes les actes de les reunions de les comissions; i el tresorer que administra els comptes i que un cop l’any fa un resum de l’estat dels comptes que es presenta i s’aprova a l’assamblea. Els diners que sobrin en tancar l’any es destinen al que li sembli convenient a l’Assamblea.

La Junta Directiva ha de convocar una Assamblea General com a mínim un cop l’any. S’estableix que aquesta coincidirà amb les Jornades, és a dir al maig. Aquests càrrecs s’escullen per votació i es renoven cada 2 anys. La Junta Directiva proposa un ordre del dia, junt amb la convocatòria de la reunió, 15 dies abans (Lai m’han dit que això és com ha de ser pq sigui oficial), que és complementat amb les propostes de les Comissions.

4. L’espai web. Aquest té un ús intern (fòrums i on es pengen els resums de la feina que estan duent a terme les Comissions) al qual poden accedir tots els socis mitjançant una contrasenya, i un ús extern obert a tot el públic en general on la web fa promoció de les activitats relacionades amb la Musicologia, tant organitzades des de la JAM com no, així com d’altres informacions d’interés. L’e-mail és el mitjà bàsic de comunicació de l’associació.

Sones de batalla. Música y guerra en el mundo hispano (ss. XVI-XIX)

1 12 2008

Baeza, Espanya. 5-8 de desembre de 2008

Seminari sobre la música i la guerra en el món hispà. Organitza: Universidad Internacional de Andalucía. Més info: www.unia.es